Jak pisał Aleksander Majkowski w kaszubskiej epopei Żëcé i przigòdë Remùsa: „Ludzie jednak nie szanują tego, co dzień po dniu mają przed oczami i nie zastanawiają się nad największym dziwem i cudem, jeśli wyrósł on na rodzimej glebie”.
Przykładem takiego cudu wyrosłego na gniewińskiej ziemi są unikatowe w skali europejskiej witraże i stacje drogi krzyżowej znajdujące się w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika.
Dzieła te stworzył współczesny artysta, rzeźbiarz Jarosław Wójcik.
Celem projektu Wyjątkowy obiekt na mapie Europy jest promocja i popularyzacja wiedzy o tych pięknych dziełach sztuki sakralnej.

Prezentacje

Jesienią 2019 roku odbyły się prelekcje i wykłady w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie.

Witraże w gniewińskim kościele stanowią historię zbawienia w obrazach. Reprezentują również wysoką klasę artystyczną.

O wartościach teologicznych i plastycznych opowiadali znawcy: dr Teresa Klein (teolog) i Luiza Fijałkowska (historyczka sztuki). Natomiast o pomyśle i koncepcji wypełnienia wnętrza świątyni mozaiką i "szklanymi obrazami" opowiadał proboszcz parafii ks. Marian Miotk.

Mieszkańcy i przybyli goście mieli też okazję wysłuchać wspomnień samego artysty, Jarosława Wójcika, związanych z procesem tworzenia witraży i stacji drogi krzyżowej.

Wystawa

Wystawa „Wyjątkowy obiekt na mapie Europy” jest poświęcona niezwykłym dziełom sztuki współczesnej znajdującym się w kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Gniewinie.
Naukowcy i miłośnicy sztuki współczesnej zauważyli i docenili te dzieła w licznych publikacjach, uznając je za wartościowe w skali Polski, a nawet Europy.
Stowarzyszenie Mòje Stronë postanowiło przybliżyć je mieszkańcom  gminy Gniewino i wszystkim miłośnikom współczesnej sztuki sakralnej za pomocą wystawy. Na 10 rollupach zaprezentowane są piękne zdjęcia interesujących fragmentów witraży i mozaikowych stacji wraz z przystępnymi opisami ukazującymi wartość artystyczną oraz przesłanie, jakie płynie do odbiorców dzieł zdobiących gniewiński kościół.

Instytucje kultury i inne podmioty zainteresowane prezentacją wystawy prosimy o kontakt. Chętnie ją udostępnimy (bezpłatnie). Piszcie w tej sprawie na adres mojestrone@gmail.com.

Powstanie wystawy było możliwe dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Inicjatorką projektu, koordynatorką cyklu prelekcji oraz współautorką wystawy jest przedstawicielka naszego Stowarzyszenia Aleksandra Majkowska.